Marketer i sprzedawca: para idealna? Przyszłość sprzedaży i marketingu.

Sprzedaż i marketing zmieniają swoje oblicza w kontekście wyzwań jakie stawia przed nami świat 2.0. Doprowadza to do sytuacji w której obie profesje, staną się sobie jeszcze bliższe. Spowoduje to, że w przyszłości będziemy mieli do czynienia z zatarciem się granic pomiędzy tymi rolami. Proces sprzedaży będzie zautomatyzowany, a klienci tak wyedukowani, że rola sprzedawcy […]